Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • De Toekomst
  Asakkerweg 5
  6718 ZE Ede
  T 0318 – 61 04 81
   
  Wij bieden voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege een beperkter cognitief vermogen of meervoudige beperking. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

Special heroes

 • Special Heroes is een sportstimuleringsproject van De Onderwijsspecialisten in samenwerking met Gehandicaptensport Nederland en NOC*NSF.

Sinds vier jaar doen we mee aan dit project dat als doel heeft zoveel mogelijk jongeren met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking bij een sportclub te laten sporten. De vakleraar bewegingsonderwijs voert als combinatiefunctionaris de activiteiten uit namens Special Heroes en onze school. Sportactiviteiten vinden plaats in en buiten de school.

Meer informatie is te vinden op de website van Special Heroes die u hier rechts in de kolom kunt vinden onder 'externe links'.

Sportactieve School

De Toekomst is officieel gecertificeerd als Sportactieve School door de Koninklijke Vereniging van Leraren Lichamelijke Opvoeding (KLVO). Deze certificering krijgen scholen die zich meer dan gemiddeld bezig houden met sport en gezondheid. Mede dankzij onze activiteiten in het kader van Special Heroes, maar ook door extra aandacht voor sportieve vrije tijd ‘verdienden’ wij de certificering.

cultuur en bewegen

:

Help (nieuw venster)